9 Promotion

Promotion

Udbred kendskabet!

Før arrangementet ligger et stort arbejde i at udbrede kendskabet til jeres arrangement.

Sørg for at få formidlet hvad der skal ske

 • Hvad skal der ske
 • Hvem er målgruppen
 • Hvornår foregår arrangementet
 • Hvad koster det at deltage
 • Hvordan tilmelder man sig

Fang målgruppens opmærksomhed

Når man vurderer, om man vil deltage i et arrangement, vil man gerne kunne spejle sig i dem, som er på reklamerne. Overvej om billederne skal være af både drenge og piger, unge og gamle, forskellige etniciteter og folk i forskellig form. Eller folk med forskelligt udstyr! Sørg for at reklamerne appellerer til dem, I gerne vil have til at tilmelde sig. Brug gerne:

 • Billeder
 • Videoer
 • Plakater og bannere

Vær synlige, der for målgruppen kigger

Brug mest tid (og penge) på de metoder, der er mest effektive til jeres målgruppe, fx

 • Hjemmeside
 • Facebookside
 • Instagram
 • Der hvor beslutningstagerne (ofte forældre) kigger (fx forældreintra og lokalavis)
 • Plakater/bannere omkring og på faciliteten

Tag fede billeder og videoer under arrangementet!

Sørg for at dokumentere det fede ved jeres arrangement med fotos og videoer, så I har materiale til at fortælle den gode historie og til reklame for næste års arrangement. 

Brug live-stream! Livestream kan bruges til at udbrede kendskabet jeres forening og til sporten. Facebook og YouTube kan bruges gratis af alle.

Gode billeder/videoer kan vise:

 • Forventningen lige før start
 • Stemningen blandt deltagerne
 • Stemningen blandt publikum
 • De flotte præstationer
 • De rørende øjeblikke
 • Præmieoverrækkelsen
 • Smilende ansigter

Sørg for at tage billeder i høj kvalitet og at der er tilstrækkeligt lys. Få gerne en professionel fotograf ud under jeres arrangement et par timer. Ofte er der nogen, der kender nogen, som vil være det billigt eller helt gratis.

Sørg for at udnytte arrangementet til at fortælle deltagere og tilskuere om jeres forenings aktiviteter og kommende arrangementer, som de kan have interesse i. Brug gerne speakeren til dette. Plakater, flag og bannere er også effektive. Salg af udstyr, tøj og merchandise kan også være en måde at gøre opmærksom på foreningens aktiviteter på.

Fortæl den gode historie!

Brug billeder og videoer til at fortælle den gode historie i dagene efter arrangementet. Del dem gerne på hjemmeside og sociale medier. Vær dog opmærksom på GDPR-reglerne, der kan læses her.

Ønsker I at bruge nogle af billederne til promotion af et kommende arrangement, bør I sikre jer skriftlig tilladelse til dette, af personerne på billederne!