07/06/2023 | Begivenheder

Årsmøde Kunstrulleskøjteløb 2023

Kunstløbskomitéen indkalder hermed til årsmøde 2023.

Tid og sted

Onsdag d. 7. juni 2023 kl. 19.00-21.00

Holbæk Sportsby
Sports Allé 1
4300 Holbæk
Mødelokale VIP Lounge 1

Stemmeberettigede

Hver klub har én stemme ved formanden eller en repræsentant for klubben, som har fuldmagt fra formanden.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være sportskomitéen for kunstrulleskøjtekløb i hænde senest d. 24. maj 2023, som er to uger før årsmødet. De indkomne forslag udsendes d. 31. maj 2023, som er én uge før årsmødet.

Dagsorden for årsmødet

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Beretning fra sportskomitéen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til sportskomitéen:
  1. Formand/forperson (2 år, i lige år)
  2. Økonomiansvarlig (2 år, i ulige år)
  3. Komitémedlem (2 år, i lige år)
  4. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
  5. evt. Komitémedlem (2 år, i lige år)
  6. evt. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
  7. 1-2 Suppleanter (1 år)
 7. Eventuelt

Hvem kan deltage

Vi henleder opmærksomheden på, at man ifølge Rullesport Danmarks vedtægter § 10.3 for at være valgbar til sportskomitéen skal være myndig, have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark, og være medlem af en klub i Rullesport Danmark.

Mulighed for online deltagelse

Hvis man ikke har mulighed for at møde op til årsmødet, så kan man alternativt deltage virtuelt via Teams (dog ikke med taleret, men med mulighed for at stille spørgsmål via chatfunktionen i Teams). Alle, som deltager i årsmødet, skal være medlem af en klub under Rullesport Danmark.

Tilmelding

Alle deltagere i årsmødet (både fysisk og virtuelt) tilmeldes klubvis SENEST onsdag d. 24. maj 2023 til ullakunkel@outlook.com. Download dette Excel-ark og fremsend på mail. Rullesport Danmarks bestyrelse, sportskomitéen, samt dommere tilmelder sig direkte til ullakunkel@outlook.com.

Møde før/efter

Hvis formænd/næstformænd ønsker at få booket et ekstra mødelokale, så der er mulighed for at holde et kort møde før og/eller efter årsmødet, så giv venligst undertegnede besked senest 24. maj 2023.

Der vil være kaffe/the til rådighed i forbindelse med årsmødet.

Med venlig hilsen

Ulla Kunkel

Formand for sportskomitéen for kunstrulleskøjteløb

Share