05/05/2021 | Begivenheder

Ekstraordinært årsmøde i Scoot

Det var ikke muligt at vælge i kasserer i forbindelse med det ordinære årsmøde i Scoot. Derfor afholdes der et ekstraordinært årsmøde med henblik på at vælge en ny kasserer. Marianne Bæhr stiller op til posten som kasserer

Tid og sted

Dato for afholdelse af ekstraordinært årsmøde – 5/5-2021, kl. 20.00 – 20.30

Sted: Online via link: meet.google.com/rce-jkpn-jdu

Agenda

  • Valg af kasserer – på valg Marianne Bæhr.

Der er ikke andre punkter på dagsorden og det vil ikke være muligt at behandle andre emner på det ekstraordinære møde.

Stemmeret

Hver forening under Rullesport Danmark, der har registrerede scoot-medlemmer, har en stemme ved foreningens formand. Et andet medlem af foreningen kan træde i formandens sted med en skriftlig fuldmagt.

Sportskomitémedlemmer har ikke stemmeret på årsmødet, medmindre de er repræsentant for en forening.

På vegne af sportskomitéen for Scoot

Søren Kellenberger

Share