04/05/2019 | Begivenheder

Invitation til Skating School test

Alle kunstløbsklubber under Rullesport Danmark inviteres endnu en gang til Skating School Test.

Skating School tests

Der kan tages seks forskellige Skating School Tests:

  • Guldhjul
  • Sølvhjul
  • Bronzehjul
  • Guldløber
  • Sølvløber
  • Bronzeløber.

Hvor og hvornår

Testen afholdes i Balsmosehallen, Æblevangen 126, 2765 Smørum.
Lørdag d. 4. maj 2019.

Pris

Prisen er 75 kr. pr løber pr. test.

Tilmelding

Klubvis tilmelding sendes til Ulla Kunkel på mail: uek@novonordisk.com senest fredag d. 12. april 2019. Tilmeldingen skal indeholde:

  • Løberens navn
  • Løberens fødselsdag
  • Hvilken test løberen er klar til at tage.

Benyt venligst tilmeldingsskemaet, overhold tidsfristen og skriv også hvis klubben ikke har mulighed for at deltage.

Tidsplan

Efter sidste tilmeldingsfrist vil der blive lavet en tidsplan for dagen. Af hensyn til den enkelte løber, samt udarbejdelse af tidsplan, kan der kun stilles op til én disciplin pr. testdag.

Giv også besked, hvis en test er delvist bestået.

Ønskes flere discipliner samme dag, skal der søges dispensation hos komiteen via løberens klub.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, så kan du skrive til Dorte Wirth på dortewirth@gmail.com.

Share