13/07/2017 | Nyheder

Træneruddannelser for Fitness&Speed

Som aftalt på dialogmødet i juni måned, har Rullesport Danmark undersøgt mulighederne for at udbyde Træner 1- og Træner 2- uddannelser. Det er nu op til klubberne at melde ind med hvor mange trænere I ønsker på kursus – vi tilrettelægger uddannelserne på baggrund af jeres svar!

Om uddannelserne

Uddannelserne består af to dele, nemlig en grunddel (DIF-kurset) og en rullesportsspecifik del (SPF-kurset). Bemærk at man, for at kunne tage Træner 2, skal have fuldført Træner 1.

DIF-kurset (tilrettelagt af Dansk Idrætsforbund)

Træner 1 bliver afholdt på en dag i november

Træner 2 bliver afholdt over 3 weekender til foråret 2018

SPF-kurset (tilrettelagt af Rullesport Danmark)

Træner 1 varer en weekend (fredag – søndag)

Træner 2 varer en weekend (fredag – søndag)

Svarfrist

I skal svare via Conference Manager her senest d. 1. august 2017.

Betaling

Der vil være en omkostning forbundet med uddannelsen. Kontakt os på info@rullesport.dk, hvis I har spørgsmål til ovenstående!

Se invitationen her

Share