VEDTÆGTER

Gældende vedtægter for Rullesport Danmark findes her.
Vedtægterne er revideret pr. 18. juni 2020.

KOMITÉKOMMISSORIE

Gældende kommissorie for sportskomitéernes arbejde findes her.
Kommissoriet er vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 8. februar 2020.