14/06/2020 | Begivenheder

Årsmøde Scoot 2020

Sportskomitéen for Scoot afholder årsmøde søndag 14. juni 2020.

Se indkaldelsen her!

TID OG STED

Årsmødet afholdes søndag 14. juni kl. 14-17 i Idrættens Hus
Adressen er Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Mødelokale oplyses ved receptionen

DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET

1.Valg af ordstyrer og referent
2.Valg af stemmetællere
3.Godkendelse af fuldmagter
4.Beretning fra sportskomitéen
5.Behandling af indkomne forslag
6.Valg af sportskomitémedlemmer

AAAAAAa. Formand/forperson (2 år, i lige år)
AAAAAAb. Økonomiansvarlig (2 år, i ulige år)
AAAAAAc. Komitémedlem (2 år, i lige år)
AAAAAAd. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
AAAAAAe. Komitémedlem (2 år, i lige år)
AAAAAAf. Komitémedlem (2 år, i ulige år)

7.Valg af disciplinærudvalg

AAAAAAa. 3 medlemmer (2 år)
AAAAAAb. 1 suppleant (1 år)

8.Eventuelt.

TILMELDING

I kan tilmelde jer årsmødet på info@rullesport.dk senest mandag 8. juni 2020.

FORSLAG

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være komitéformanden i hænde senest 2 uger før årsmødet. De indkomne forslag udsendes 1 uge før årsmødet. Skriv til caroline@ceraco.dk.

TALE- OG STEMMERET

Årsmødet er åbent for alle, og alle har taleret på mødet, men kun klubformænd (eller en fuldmagtshaver) kan stemme. Man kan ikke have fuldmagt med for andre klubber.

POSTER PÅ VALG

I overgangsperioden er alle poster på valg. På mødet i 2020 vælges således samtlige medlemmer til sportskomitéen. Komitéen skal bestå af formand, økonomiansvarlig, 2-4 menige medlemmer og en suppleant. I alt 5-7 medlemmer.

PERIODELÆNGDE

Sportskomitéposter besættes for perioder af to år, mens suppleantposten besættes for ét år ad gangen. Poster, der normalt er på valg i ulige år, besættes i overgangsperioden for en ét årig periode.

Læs mere om overgangsperioden her!

HVEM KAN STILLE OP?

Vi henleder opmærksomheden på, at man ifølge de nye vedtægter fra Rullesport Danmark, for at være valgbar til komité og disciplinærudvalg, skal være myndig, have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark, og være medlem af en klub i Rullesport Danmark. Dokumentation herfor skal forevises formanden for komitéen, enten forud for årsmødet eller på selve årsmødet.

Share