16/04/2020 | Begivenheder

UDSKUDT! DIF TILBYDER TRÆNER 1

DIF Træner 1-uddannelsen giver trænerne en generel introduktion til at fungere som træner i en idrætsforening. Med uddannelsen får trænerne basale redskaber og forståelse for den idrætsverden, de er en del af.

INDHOLD

Uddannelsen kommer både omkring fysisk træning, trænerrollen, idræt for børn og unge samt idrætsskader.

MÅLGRUPPE

DIF Træner 1-uddannelsen retter sig mod personer, der gerne vil opkvalificere deres trænerkompetencer. Det kan fx være udøvere, fungerende trænere eller forældre, som gerne vil være endnu bedre trænere.

TID OG STED

Ny dato kommer

PRIS

Kurset koster kr. 1.750,- inkl. forplejning, og tilmelding sker direkte til det enkelte forbund.

Share