21/09/2024 | Begivenheder

DIF Træner 1 Aarhus 2024

Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men også kunne planlægge træningen over tid, instruere, indtænke konditions- og styrketræning, kommunikere klart, skabe et godt træningsmiljø og meget mere. Det kræver med andre ord sit at stille sig i spidsen for en flok idrætsudøvere. Heldigvis er der hvert år tusindvis af frivillige, som vælger at tage udfordringen op. En del af dem vælger samtidig at blive klædt bedst muligt på til rollen som træner – nemlig ved at tage en træneruddannelse.

DIF TRÆNER 1

På træneruddannelsen giver DIF trænere den generelle idrætsteoretiske og -pædagogiske viden. Specialforbundene står selv for den idrætsspecifikke del, altså den der handler om teknik, taktik mv. inden for den givne idræt.

Omkring halvdelen af DIF Træner 1 tages som e-læring. E-lærings-kurserne skal være afsluttet, inden man møder op på kursusdagen. Der gives adgang til e-læringskurserne ca. 3 uger før kursusstart.

På DIF Træner 1 får trænerne en generel introduktion til at fungere som træner i en idrætsforening. Med uddannelsen får trænerne de mest basale redskaber. Uddannelsen kommer omkring fysisk træning, trænerrollen, idræt for børn og unge samt idrætsskader.

HVEM KAN VÆRE MED?

Det korte svar er: Alle med lyst til at blive en (endnu) bedre træner, dvs. både udøvere, fungerende trænere eller frivillige der overvejer at blive trænere. Det vigtigste er lysten til at lære nyt og viljen til at bruge tiden.

UDDANNELSESPAKKER

DIF udbyder DIF Træner 1 i Brøndby og Århus. Uddannelserne afvikles i weekender.

DIF TRÆNER 1 – E-LÆRING OG KURSUSDAG

Træner 1 e-læring (3 obligatoriske og 2 valgfrie)

De obligatoriske er:

  • Det motiverende træningsmiljø
  • Børn og unges udvikling
  • Trænerollen

Vælg to af disse valgfrie e-læringskurser:

  • Idrætsskader – nej tak
  • Træningslære
  • Unge, krop og trivsel (ADD)
  • Spiseforstyrrelser i idrætten
  • Pigetræner
  • Idrætstræner for mennesker med handicap eller særlige behov

De obligatoriske skal være afsluttet inden kursusdagen.

Kursusbeviset bliver først udskrevet, når de to valgfrie er fuldført.

Træner 1 kursusdag

Følger op og går i dybden med de obligatoriske e-læringskurser.

Dato og sted

Brøndby
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Søndag den 10. marts 2024 eller lørdag den 28. september 2024

eller

Århus
Idrætshøjskolen i Århus
Vejlby Centervej 54, 8240 Risskov

Lørdag den 9. marts 2024 eller lørdag den 21. september 2024

Pris

1.750 kr. pr. deltager, inkl. forplejning.

Tidspunkt

Kl. 09.00–18.00.

Tilmelding

Tilmeldingen sker på:
https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/uddannelse/dif-traener-1

Senest 19. august 2024.

Share