18/01/2020 | Begivenheder

Årsmøde i Fitness & Speed 2020

Sportskomitéen for Fitness & Speed afholder årsmøde lørdag den 18. januar 2020.

Tid og sted

Årsmødet afholdes i umiddelbar forlængelse af NSK Januarstævnet d. 18. januar, med forventet start omkring kl. 19.00 (vær forberedt på tiden er tentativ).

Adressen er Arena Næstved, Ved Stadion 11, 4750 Næstved.

Dagsorden for årsmødet

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af fuldmagter
  4. Beretning fra sportskomitéen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af sportskomitémedlemmer, herunder valg af repræsentant til Rullesport Danmarks bestyrelse og valg af suppleant for denne
  7. Valg af disciplinærudvalg
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være sportskomitéen i hænde senest lørdag den 4. januar 2020.

Fredag den 10. januar 2020 udsendes indkomne forslag mm. fra sportskomitéen.

På valg

På valg til sportskomitéen er Lars Mødekjær (VARK) og Gert Lindenskov (NSK).

Grundet afgang før tid, vil der kunne vælges yderligere personer ind i sportskomiteen.

I 2018 blev Henriette Henmar valgt som bestyrelsesmedlem og Clas Lau som suppleant til Rullesport Danmarks bestyrelse for 2 år. Der vil således skulle vælges en ny repræsentant til bestyrelsen, med tiltrædelse til det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2020.

Valgperiode

Vær opmærksom på, at Rullesport Danmarks organisation og vedtægter er under revision, hvorfor strukturen omkring bestyrelsen og komiteer kan blive ændret i løbet af foråret 2020, og nogle valgperioder kan risikere at blive afkortet.

Disciplinærudvalg

På valg til disciplinærudvalget er Helle Fjord (ORK), Emil Nielsen (VARK) og Jesper Tangaard (Esbjerg).

Taleret og stemmeret

Årsmødet er åbent for alle, og alle har taleret på mødet, men kun klubformænd (eller en fuldmagtshaver) kan stemme. Man kan ikke have fuldmagt med for andre klubber.

 

Mvh Clas Lau

Sportskomitéen for Fitness & Speed

Share