04/10/2021 | Begivenheder

Årsmøde for Skateboard

Årsmøde for Skateboard afholdes 4. oktober 2021, kl. 19-21.

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
(ændres muligvis til en skateboardvenlig location, så vi efterfølgende kan få en session på)

Mødet er fysisk. Har du ikke mulighed for at deltage, så kan du lytte med online via Zoom.

Dagsorden for mødet

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg afstemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Beretning fra sportskomitéen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til sportskomitéen:
a. Formand (2 år, i lige år)
b. Økonomiansvarlig (2 år i ulige år)
c. Komitémedlem (2 år, i lige år)
d. Komitémedlem (2 år i ulige år)
e. evt. komitémedlem (2 år, i lige år)
f. evt. komitémedlem (2 år i ulige år)
g. Suppleant (1 år)
7. Eventuelt.

Stemmeret

Hver forening under Rullesport Danmark, der har registrerede skateboardmedlemmer, har en stemme ved foreningens formand. Et andet medlem af foreningen kan træde i formandens sted med en skriftlig fuldmagt. Sportskomitémedlemmer har ikke stemmeret på årsmødet, medmindre de er repræsentant for en forening.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet (under punkt 7), skal skriftligt være formanden for sportskomitéen i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse (20. september).

Forslag sendes til carlos@bigheartskateboarding.com.

Senest 1 uge før afholdelse af årsmødet skal foreningerne modtage dagsorden for mødet, bilagt de forslag der skal behandles. Skriv hvem der deltager fra jeres forening til carlos@bigheartskateboarding.com.

OM SPORTSKOMITÉEN

Sportskomitéens sammensætning

Sportskomitéen skal bestå af en formand, en økonomiansvarlig og yderligere 2 til 4 sportskomité-medlemmer, samt en suppleant.

Sportskomitéens opgaver

Sportskomitéen organiserer det målrettede arbejde for selve disciplinen. Sportskomitéerne kan, efter eget valg, nedsætte udvalg til at varetage specielle opgaver for disciplinen.

Sportskomitéerne er ansvarlige for gældende sports- og stævnereglementer, herunder turneringsreglement, og andre reglementer for sporten.

⚡Det var alt for nu! Vi glæder os til at se jer og få en god snak omkring hvordan vi sammen kan arbejde mod endnu mere fællesskab, flere grinds og fede projekter der kan gøre os alle glade!

Mange hilsner fra Carlos, på vegne af Skateboard Komitéen – Rune Glifberg, Rasmus Lolholm aka ”Nugga”, Kim Batiste & Anne EgGebrecht⚡

Share