05/01/2023 | Begivenheder

Årsmøde F&S (online) 2023

Indkaldelse til et digitalt årsmøde i Sportskomitéen for Fitness & Speed 2023

Sportskomitéen for Fitness & Speed afholder årsmøde torsdag den 5. januar 2023 på Teams kl. 19.00 – 21.00

Dagsorden for årsmødet i Sportskomitéen i Fitness & Speed

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Beretning fra sportskomitéen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til sportskomitéen:
a. Formand/forperson (2 år, i lige år)
b. Økonomiansvarlig (2 år, i ulige år)
c. Komitémedlem (2 år, i lige år)
d. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
e. evt. Komitémedlem (2 år, i lige år)
f. evt. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
g. Suppleant (1 år)
7. Turneringsudvalget
8. Eventuelt

Forslag

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være Sportskomitéen i hænde senest torsdag den 22. december 2022. 1 uge før årsmødet (torsdag den 29. december 2022) udsendes indkomne forslag mm. fra Sportskomitéen.

På valg

På valg til Sportskomitéen er Clas Lau (IC Aalborg) og Niels Bjørklund Johansen (NSK) og vi
accepterer genvalg. Per Jensen (VRK). Gert Lindenskov (NSK), og Lars Mødekjær (VARK) er ikke på valg.

Stemmeret

Årsmødet er åbent for alle, og alle har taleret på mødet, men kun klubformænd (eller en fuldmagtshaver) kan stemme. Man kan ikke have fuldmagt med for andre klubber.

Spørgsmål

Der vil under beretning blive mulighed for interesserede kan søge indsigt i forbundets arbejdet herunder Sportskomiteen. Alle må meget gerne stille spørgsmål. Hvis der er interesse hører vi det gerne, så vi kan have de rigtige ressourcepersoner klar til at svare.

Clas Lau Sportskomitéen for Fitness & Speed Rullesport Danmark

Share