29/08/2021 | Begivenheder

Årsmøde i Fitness & Speedskating

Sportskomitéen for Fitness & Speed afholder årsmøde søndag den 29. august 2021 kl. 14:30 – 16:30, Kasernevej 24, 4700 i Næstved. Årsmødet afholdes i forbindelse med talenttrupsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Beretning fra sportskomitéen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til sportskomitéen:

a. Formand/forperson (2 år, i lige år)
b. Økonomiansvarlig (2 år, i ulige år)
c. Komitémedlem (2 år, i lige år)
d. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
e. Komitémedlem (2 år, i lige år)
f. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
g. Suppleant (1 år)

7. Eventuelt

Forslag

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være Sportskomitéen i hænde senest søndag den 15. august 2021.

1 uge før årsmødet (søndag den 22. august 2021) udsendes indkomne forslag mm. fra Sportskomitéen.

På valg

På valg til Sportskomitéen er Clas Lau (IC Aalborg), Henriette Henmar (NSK), Teddy Mastrup (NSK), Niels Bjørklund Johansen (NSK) og Per Jensen (VRK).

Gert Lindenskov (NSK), Michael Deleuran (VARK) og Lars Mødekjær (VARK) blev sidste år valgt for 2 år efter de gamle vedtægter.

Årsmødet er åbent for alle, og alle har taleret på mødet, men kun klubformænd (eller en fuldmagtshaver) kan stemme. Man kan ikke have fuldmagt med for andre klubber.

Share