03/02/2018 | Begivenheder

Årsmøde i Fitness&Speed

Komitéformand Clas Lau inviterer til årsmøde i sportskomitéen for Fitness&Speed.

Årsmødet afholdes d. 3. februar efter Indendørs DM. Mødet starter ved 17-18tiden, når stævnet er slut.

Årsmødet er åbent for alle, og alle har taleret på mødet, men kun klubformænd (eller en
fuldmagtshaver) kan stemme. Man kan ikke have fuldmagt med for andre klubber.

Sted: Farum Arena, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum

Indkaldelse årsmøde (PDF)

Husk også unionens repræsentantskabsmøde, der afholdes d. 14. april i Idrættens Hus i Brøndby.

Indkaldelse repræsentantskabsmøde (PDF)

Share