03/06/2021 | Begivenheder

Årsmøde i Kunstrulleskøjteløb

Kunstløbskomitéen indkalder hermed til årsmøde 2021.

Dato: Torsdag d. 3/6 2021 kl. 19.00-21.00
NTY STED!: Holbæk Sportsby, Sports Alle 1, 4300 Holbæk (Mødelokale VIP Lounge 1)

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Beretning fra sportskomitéen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til sportskomitéen:
  1. Formand/forperson (2 år, i lige år)
  2. Økonomiansvarlig (2 år, i ulige år)
  3. Komitémedlem (2 år, i lige år)
  4. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
  5. evt. Komitémedlem (2 år, i lige år)
  6. evt. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
  7. Suppleant (1 år)
 7. Valg af disciplinærudvalg
  1. 3 medlemmer (2 år)
  2. 1-2 suppleanter (1 år)
 8. Eventuelt

Stemmeberettigede

Hver klub har én stemme ved Formanden eller en repræsentant for klubben, som har fuldmagt fra Formanden.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være komitéformanden i hænde senest d. 20/5 2021, som er to uger før årsmødet. De indkomne forslag udsendes d. 27/5 2021, som er en uge før årsmødet.

Valg

For at være valgbar til sportskomitéen, skal man være myndig, have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark, og være medlem af en klub i Rullesport Danmark.

Krav om tilmelding og coronapas ved fysisk fremmøde

Man kan kun deltage ved forudgående tilmelding. Tilmelding skal ske klubvist SENEST mandag d. 24/5 2021 til uek@novonordisk.com.

Download tilmeldingsark her!

Alle deltagere skal fremvise gyldigt coronapas og ID ved fremmøde. Personer der ikke opfylder dette, vil blive afvist i døren.

Online deltagelse

Alle, som ikke er fysisk til stede ved årsmødet, kan deltage via Teams, dog uden taleret, men med mulighed for at skrive spørgsmål via chatfunktionen i Teams.

Der vil være kaffe/the i forbindelse med årsmødet. Myndighedernes retningslinjer både i forhold til konferencefaciliteter og forplejning overholdes af Knabstruphallen.

COVID-19 forbehold

På grund af den helt ekstraordinære situation, som Danmark lige nu står i, kan det ikke udelukkes, at sportskomitéen kan blive nødsaget til at udsætte årsmødet yderligere, som følge af myndighedernes COVID-19 restriktioner. Sportskomitéen sender selvfølgelig besked ud, hvis der bliver ændringer i forhold til indkaldelsen, grundet COVID-19.

 

Share