20/08/2022 | Begivenheder

Årsmøde Roller Derby 2022

Indkaldelse til årsmøde for Roller Derby under Rullesport Danmark.

På årsmødet vælger klubberne hvem der skal repræsentere dem i sportskomitéen. Sportskomitéen skal bestå af:

 • En forperson
 • En økonomiansvarlig
 • 2 til 4 sportskomitémedlemmer
 • En suppleant.

Hvem kan stille op?

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være myndig, have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark, og være medlem af en klub i Rullesport Danmark.

Hvem kan stemme?

Hver klub har én stemme ved forpersonen. Er klubbens forperson forhindret i at deltage i årsmødet, kan klubben repræsenteres af et andet medlem af klubben, ved fuldmagt.

Sportskomitémedlemmer har ikke stemmeret, men kan repræsentere egen klub, hvis vedkommende er forperson eller møder med fuldmagt.

Dato og sted

Sportskomitéerne afholder årsmøde én gang årligt. Årsmøder indkaldes med 4 ugers varsel.

Årsmøde 2022 afholdes 20. august kl. 15

Mødet afholdes i Avedøre Idrætscenter, ved Trædrejerporten 1A i Hvidovre.

Forslag

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal sendes til rollerderby@rullesport.dk senest 2 uger før mødets afholdelse – altså 6. august.

Sportskomitéens ansvar

Sportskomitéerne organiserer det målrettede arbejde for selve disciplinen. Sportskomitéerne kan, efter eget valg, nedsætte udvalg til at varetage specielle opgaver for disciplinen.

Sportskomitéerne er ansvarlige for gældende sports- og stævnereglementer, herunder turneringsreglement, og andre reglementer for sporten.

Sportskomitéen tager referat af alle møder i komitéen, som offentliggøres på Rullesport Danmarks hjemmeside.

Læs mere om sportskomitéens opgaver her!

Dagsorden og bilag

Senest 1 uge før afholdelse af årsmødet (13. august) modtager klubberne den endelige dagsorden for mødet, bilagt de forslag der skal behandles.

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Beretning fra sportskomitéen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til sportskomitéen:
  1. Forperson (2 år i lige år)
  2. Økonomiansvarlig (2 år i ulige år) ledig i utide, så posten besættes for 1 år.
  3. Komitémedlem (2 år i lige år)
  4. Komitémedlem (2 år i ulige år) ledig i utide, så posten besættes for 1 år.
  5. Evt. ekstra komitémedlem (2 år i lige år)
  6. Evt. ekstra komitémedlem (2 år i ulige år)
  7. Suppleant (1 år)
 7. Eventuelt
Share