21/03/2021 | Begivenheder

Årsmøde Scoot

Dato: 21/3 -2021, kl. 11-13.
Sted: ONLINE, benyt dette link.

Dagsorden for mødet

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Beretning
 5. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag
 6. Forbundet præsenterer næste års planer
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til sportskomitéen:
  1. Formand (2 år, i lige år)
  2. Økonomiansvarlig (2 år i ulige år)
  3. Komitémedlem (2 år, i lige år)
  4. Komitémedlem (2 år i ulige år)
  5. Komitémedlem (2 år, i lige år)
  6. Komitémedlem (2 år i ulige år)
  7. Suppleant (1 år)
 9. Valg til disciplinærudvalg
  1. 3 medlemmer (1 år)
  2. 1 suppleant (1 år)
 10. Eventuelt

Stemmeret

Hver forening under Rullesport Danmark, der har registrerede scootmedlemmer, har en stemme ved foreningens formand. Et andet medlem af foreningen kan træde i formandens sted med en skriftlig fuldmagt.

Sportskomitémedlemmer har ikke stemmeret på årsmødet, medmindre de er repræsentant for en forening.

Forslag

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet (under punkt 7), skal skriftligt være formanden for sportskomitéen i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse (7. marts).

Forslag sendes til caroline@ceraco.dk.

Senest 1 uge før afholdelse af årsmødet skal foreningerne modtage dagsorden for mødet, bilagt de forslag der skal behandles.

Tilmelding

Skriv hvem der deltager fra jeres forening til caroline@ceraco.dk.

Om sportskomitéen

Sportskomitéens sammensætning

Sportskomitéen skal bestå af en formand, en økonomiansvarlig og yderligere 2 til 4 sportskomitémedlemmer, samt en suppleant.

Sportskomitéens opgaver

Sportskomitéen organiserer det målrettede arbejde for selve disciplinen. Sportskomitéerne kan, efter eget valg, nedsætte udvalg til at varetage specielle opgaver for disciplinen.

Sportskomitéerne er ansvarlige for gældende sports- og stævnereglementer, herunder turneringsreglement, og andre reglementer for sporten.

Share