07/03/2020 | Begivenheder

Årsmøde Skaterhockey 2020

Sportskomitéen for Skaterhockey afholder årsmøde lørdag den 7. marts 2020.

Se indkaldelsen her!

TID OG STED

Årsmødet d. 7. marts kl. 13.00.

Ved Stadion 16, 2820 Gentofte.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af fuldmagter
  4. Beretning fra sportskomitéen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af sportskomitémedlemmer
  7. Valg af disciplinærudvalg
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være sportskomitéen i hænde senest 14 dage før mødet.

TALERET OG STEMMERET

Årsmødet er åbent for alle, og alle har taleret på mødet, men kun klubformænd (eller en fuldmagtshaver) kan stemme. Man kan ikke have fuldmagt med for andre klubber.

SAMMENSÆTNING

Komitéen skal bestå af formand/forperson, økonomiansvarlig, 2-4 menige medlemmer og en suppleant. I alt 5-7 medlemmer.

POSTER PÅ VALG

I overgangsperioden er alle poster på valg. På mødet i 2020 vælges således samtlige medlemmer til sportskomitéen.

PERIODELÆNGDE

Sportskomitéposter besættes for perioder af to år, mens suppleantposten besættes for ét år ad gangen. Poster, der normalt er på valg i ulige år, besættes i overgangsperioden for en ét årig periode.

Læs mere om overgangsperioden her!

Share