13/06/2022 | Begivenheder

Årsmøde Skaterhockey 2022

Indkaldelse til årsmøde for Skaterhockey under Rullesport Danmark

På årsmødet vælger klubberne hvem der skal repræsentere dem i sportskomitéen. Sportskomitéen skal bestå af:

 • En formand
 • En økonomiansvarlig
 • 2 til 4 sportskomitémedlemmer
 • En suppleant.

Hvem kan stille op?

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være myndig, have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark, og være medlem af en klub i Rullesport Danmark.

Hvem kan stemme?

Hver klub har én stemme ved formanden. Er klubbens formand forhindret i at deltage i årsmødet, kan klubben repræsenteres af et andet medlem af klubben, ved fuldmagt.

Sportskomitémedlemmer har ikke stemmeret, men kan repræsentere egen klub, hvis vedkommende er formand eller møder med fuldmagt.

Dato og sted

Sportskomitéerne afholder årsmøde én gang årligt. Årsmøder indkaldes med 4 ugers varsel.

Årsmøde 2022 afholdes mandag 13. juni kl. 18.00-19.30.

Mødet afholdes i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, Hus A 3. sal – IKC’s mødelokale.

Tilmelding

Tilmelding via dette link, senest 10. juni kl. 12.00: https://forms.gle/BhjwJLqECwBPJ1KX6

Forslag

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal sendes til mn@rullesport.dk senest 2 uger før mødets afholdelse – altså 30. maj.

Sportskomitéens ansvar

Sportskomitéerne organiserer det målrettede arbejde for selve disciplinen. Sportskomitéerne kan, efter eget valg, nedsætte udvalg til at varetage specielle opgaver for disciplinen.

Sportskomitéerne er ansvarlige for gældende sports- og stævnereglementer, herunder turneringsreglement, og andre reglementer for sporten.

Sportskomitéen tager referat af alle møder i komitéen, som offentliggøres på Rullesport Danmarks hjemmeside.

Læs mere om sportskomitéens opgaver her!

Dagsorden og bilag

Senest 1 uge før afholdelse af årsmødet (6. juni) modtager klubberne den endelige dagsorden for mødet, bilagt de forslag der skal behandles.

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Beretning fra sportskomitéen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til sportskomitéen:
  1. Formandsposten er ledig (2 år i lige år) (Kim Rasmussen 2020-2022)
  2. Økonomiansvarligposen er ikke på valg (2 år i ulige år) (Erik Sommer 2021-2023)
  3. Komitémedlem er på valg (2 år i lige år) (Claes Fréder 2020-2022)
  4. Komitémedlem er ikke på valg (2 år i ulige år) (Finn Nielsen 2021-2023)
  5. Komitémedlem er på valg (2 år i lige år) (Cristina Duelund* 2020-2022)
  6. Komitémedlem er ledig (2 år i ulige år) (Tim Svendsen* 2021-2023)
  7. Suppleant er ledig (1 år)

*genopstiller ikke

 

Share