18/03/2024 | Begivenheder

Årsmøde Skaterhockey 2024

Tid og sted

Der afholdes års- og regelmøde for skaterhockey mandag den 18. marts 2024 kl. 18.00-20.00 på adressen Bygmestervej 55, 2400 København NV.

Onlinedeltagelse

Der er mulighed for at deltage online (såfremt der anmodes om det).

Deltagelse

Hver klub kan stille med max. 2 personer til mødet og herudover er sportskomitéen for Skaterhockey, samt Rullesport Danmark, dommeransvarlig og landsholdsansvarlige inviteret.

Giv venligst besked om deltagelse på årsmødet senest søndag den 17. marts 2024. Tilmelding sker til sommer.erik@gmail.com med kopi til info@rullesport.dk. Såfremt der ønskes deltagelse på online møde skal det angives.

Forslag og dagsorden

Årsmøder indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være sportskomitéen i hænde senest 14 dage før årsmødet (dvs. senest mandag den 4. marts 2024).

Forslag der ønskes behandlet indsendes til sommer.erik@gmail.com med kopi til info@rullesport.dk.

Senest 8 dage før årsmødet (dvs. senest søndag den 10. marts 2024) udsendes opdateret dagsorden (herunder evt. valg), indkomne forslag, ændring i reglementet m.m.

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Beretning fra sportskomitéen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af sportskomitémedlemmer
  1. Formand/forperson (2 år, i lige år). Ledig plads.
  2. Økonomiansvarlig (2 år, i ulige år). Erik Sommer ikke på valg.
  3. Komitémedlem (2 år, i lige år). Brian Holse på valg.
  4. Komitémedlem (2 år, i ulige år). Kenneth Simonsen ikke på valg.
  5. evt. Komitémedlem (2 år, i lige år). Ledig plads.
  6. evt. Komitémedlem (2 år, i ulige år). Ledig plads.
  7. Suppleant (1 år). Ledig plads.
  8. evt. suppleant (1 år). Ledig plads.
 7. Eventuelt

Udtræk fra Rullesport Danmarks vedtægter

§10 Sportskomitéer

§10.1: Rullesport Danmark kan oprette en sportskomite for en disciplin, der har mindst 5 klubber og mindst 150 medlemmer under Rullesport Danmark. En ny sportskomité må ikke være i konkurrence med eksisterende sportskomitéer.

§10.2: Klubberne vælger på et årsmøde, hvem der skal repræsentere dem i sportskomitéen.  Sportskomitéen skal bestå af en formand/forperson, en økonomiansvarlig og yderligere 2-4 sportskomitémedlemmer, samt en suppleant.

§10.3: For valgbarhed og stemmeret gælder sammen regler som for repræsentantskabsmødet, se §8.5-§8.8.

§10.4: Sportskomitéerne afholder årsmøde én gang årligt. Årsmøder indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være formanden/forpersonen for sportskomitéen i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse.

§8 Valgbarhed

§8.5: For at være valgbar til bestyrelsen skal man være myndig, have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark, og være medlem af en klub i Rullesport Danmark.

§8.6: Bestyrelsesmedlemmer kan max. vælges til samme post i 5 perioder (max. 10 år).

Sportskomitéen for Skaterhockey pr. 26. marts 2023

Formand/forperson: Claes Fréder, Copenhagen Vikings Rødovre. Valgt i 2022 for 2022-2024 (2 år, i lige år). Fratrådt.

Økonomiansvarlig: Erik Sommer, Gentofte Rulleskøjteklub, Valgt i 2023 for 2023-2025 (2 år, i ulige år).

Komitémedlem: Brian Holse, Copenhagen Vikings Rødovre. Valgt i 2022 for 2022-2024 (2 år, i lige år).

Komitémedlem: Kenneth Simonsen, Rullefabrikken Brøndby, Valgt i 2023 for 2023-2025 (2 år, i ulige år).

Komitémedlem: ledig plads. Valgt for 2022-2024 (2 år, i lige år).

Suppleant: Ledig plads.

Kontaktperson i Rullesport Danmarks bestyrelse

Michelle Æbelø.

 

Med venlig hilsen
Erik Sommer
Rullesport Danmark Skaterhockey
Økonomisk ansvarlig
sommer.erik@gmail.com

på vegne af skaterhockey sportskomiteen

Rullesport Danmarks vedtægter

Rullesport Danmark skaterhockey

Share