12/11/2022 | Begivenheder

Danish Cup 2022 i Solo, Show og Formation

Rullesport Danmarks Kunstløbskomité har fornøjelsen af at invitere til Danish Cup i Solo, Show og Formation i samarbejde med Kalundborg Rulleskøjteklub, lørdag og søndag d. 12. og 13. november 2022.

Adresse

Danish Cup afholdes i Kalundborg Hallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg.

Konkurrencediscipliner

Der kan stilles til start i alle nationale og internationale solorækker, samt i show og formation.

Disciplinerne afvikles i henhold til SSR. Komitéen forbeholder sig ret til som aftalt med dommerne, at opdele debutantrækkerne på en passende måde, således at rækkerne ikke bliver alt for lange. Derudover er det aftalt med dommerne, at alle debutanter dømmes efter RollArt systemet. Spirer samt show- og formationsrækker dømmes fortsat efter det gamle CIPA-system.

Stævnegebyr

Friløb (= solo): 180 kr. pr. løber

Show og formation: 70 kr. pr. deltager

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding og betaling foretages klubvis via Conference Manager, hvor det udfyldte regneark uploades senest tirsdag d. 11. oktober 2022.

Overholdes tilmeldingsfristen ikke, kan løbere miste muligheden for at stille op til stævnet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen refunderes gebyret ikke.

Musik

Musikken skal afleveres som musik-fil. Nærmere information tilgår klubberne lidt tættere på, men musikken medbringes også på mobil, computer, ipad, CD eller lignende som back-up. KRSK sørger for spire-musik, som udsendes til de øvrige klubber i god tid inden stævnet.

Tidsplan

Tidsplanen vil blive udsendt til klubberne senest en uge før stævnet.

Med venlig hilsen

På kunstløbskomitéens vegne

Mie Svensson og Maria Fris

Share