03/11/2019 | Begivenheder

Dialogmøde om ændringer i Rullesport Danmark

Vi har i 1½ år undersøgt hvordan vores organisation kan optimeres, da vi er overbevist om at ressourcerne i forbundet kan udnyttes bedre end i dag – både i bestyrelsen og i vores syv sportskomitéer.

Den nye struktur

Vi er nået frem til en ny struktur, der ikke er markant anderledes end den vi kender, men hvor indholdet i de forskellige poster er opdateret og nu også tydeligt beskrevet. Vi beskriver den nye struktur i en rapport.

Se rapporten her!

Det overordnede mål er, at vi frem over skal arbejde tættere sammen. Dette både i bestyrelsen, mellem bestyrelsen og komitéerne og komitéerne med hinanden. Samarbejdet vil særligt omhandle:

  • Erfaringsudveksling på enslydende opgaver i de forskellige komitéer
  • Samlet vision for hele forbundet
  • Fælles forståelse for arbejdet med både bredde og elite.

Menneskene bag forbundet

I den nye struktur ligger også nye procedurer for valg til komitéer og bestyrelse. Der lægges vægt på kvalifikationer og motivation ved valg til de forskellige poster og der sættes forventninger om at dem, der melder sig til en post, er indstillet på at yde en indsats for de beskrevne områder.

Din indflydelse

– Sidder du i en komité eller har du interesse i nogle af de aktiviteter, som vores komitéer arrangerer?

– Er du interesseret i rullesporten på det overordnede plan?

– Har du en holdning til hvilke aktiviteter, der skal afholdes fremover eller hvilke målgrupper, der skal prioriteres?

Dialogmedet er din mulighed for at komme og lære mere og fortælle os dine holdninger. Efter mødet vil vi lave de sidste justeringer af organisationsbeskrivelsen, så den er klar til godkendelse ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i starten af 2020.

Dato og sted

Søndag d. 3. november
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Program

Kl. 11.00 Dialogmøde
Kl. 13.00 Frokost
Kl. 14.00 Dialogmøde fortsætter
Kl. 15.30 Tak for i dag.

Kørselsgodtgørelse

Til jer der kommer fra vest for Storebælt, er det muligt at få op til kr. 1000,- i kørselsgodtgørelse mod forevisning af kvittering for bro og brændstof og offentlig transport.

Shuttle bus fra Høje Taastrup

Ønsker du at køre med shuttle bus fra Høje Taastrup station til Idrættens Hus, skal du vælge dette når du tilmelder dig. Det er gratis at benytte dette tilbud.

Tilmelding

Vi har behov for at vide, hvem der kommer fra jeres forening, så tilmeld jer på Conference Manager senest d. 20. oktober.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til dialogmødet, kan du kontakte næstformand Lydia Lastein på naestformand@rullesport.dk.

Share