31/10/2021 | Begivenheder

DIF Træner 2

DIF Træner 2-uddannelsen sætter dig i stand til at fungere som trænere med ansvaret for årsplanlægningen. Du får viden og redskaber til at arbejde med din rolle som trænere og træningsplanlæggere. Du får en større forståelse for de mange faktorer, der indvirker på træning og præstation – fra konditionstræning, ernæring og skadeforebyggelse til de mentale aspekter.

Målgruppe

DIF Træner 2 uddannelserne retter sig mod personer, som har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, og som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. For at kunne deltage på DIF Træner 2 uddannelsen skal du have gennemført DIF Træner 1 eller have tilsvarende idrætsteoretiske kvalifikationer.

Indhold og varighed

Uddannelsen består af 5 e-læringskurser, samt 36 undervisningslektioner, bestående af teoretiske oplæg, idrætsrelevante diskussioner, opgaver og praktiske øvelser.

Her vil blandt andet blive undervist i:

E-læring

 • Teknisk træning
 • Bevægelsesanalyse
 • Fysiologi
 • Træningsmiljø
 • Idrætsskader
 • E-læringskurserne skal være afsluttet før første kursusdag.

Kursusdage

Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne under overskrifterne teknisk træning, funktionel anatomi og biomekanik, fysisk træning, det motiverende træningsmiljø og idrætsskader.

Udbytte

Når uddannelsen er gennemført vil du være i stand til at fungere som klubtræner med ansvaret for dit hold og den enkelte udøver. Dette indebærer bl.a.:

 • Med udgangspunkt i udøvernes niveau og alder kunne planlægge sæson-, periode- og lektionsplaner
 • Forstå og anvende grundlæggende psykologiske redskaber i idrætten
 • Anvende og analysere grundlæggende tekniske aspekter i idrætten ud fra simple biomekaniske betragtninger
 • Anvende og analysere grundlæggende fysiske aspekter i idrætten ud fra simple fysiologiske betragtninger
 • Vejlede udøveren i forhold til konkurrence – før, under og efter
 • Udarbejde simple målsætninger, handleplaner og evalueringer sammen med udøveren

Datoer

Træner 2 forløber over to hele weekender (4 dage fra kl. 9-18) i Brøndby.

Datoer: 30.-31. oktober og den 20.-21. november.

Pris

Kr. 5.495,- pr. deltager, inklusiv forplejning. Ved overnatning er der en tillægspris på 1.080 kr. pr. deltager.

Tilmelding

Tilmeld dig senest 23. september. Send navn, mailadresse, telefonnummer og klub til info@rullesport.dk.

Share