06/02/2024 | Begivenheder

DM i kunstrulleskøjteløb Show og Formationsløb

Rullesport Danmark og sportskomitéen for kunstrulleskøjteløb inviterer hermed til årets Danske Mesterskaber i Show og Formation 2024

Tid og sted

DM afholdes lørdag d. 2. marts i Jyderup Hallen, Elmegården 58, 4450 Jyderup.

Show og Formation

Der kan stilles til start i alle DM-klasser jf. SSR

Pris for deltagelse

Prisen er 90,- kr. pr. person for hver show- og formationsdeltagelse.

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmeldinger indtastes i det regneark, som klubberne har fået tilsendt. Tilmeldinger skal indeholde:

  • Løbers navn
  • Fødselsdato
  • Række
  • Klub
  • Evt. shownavn og -beskrivelse.

Tilmelding og betaling foretages klubvis via Conference Manager, senest onsdag d. 7. februar 2024. Samtidig sendes en kopi af tilmeldingslisten pr. mail til karinaleed@outlook.dk.

Overholdes tilmeldingsfristen ikke, kan løbere miste muligheden for at stille op til stævnet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen refunderes gebyret ikke.

Musik

Programmusik skal uploades af jeres musikansvarlige på musikboxen senest en uge inden stævnet.

Tidsplan og startrækkefølge

Tidsplan og startrækkefølge vil blive udsendt hurtigst muligt efter tilmeldingsfristens udløb.

Øvrig information

Hallens cafeteria er åbent, så der vil være mulighed for forplejning.

Venlig hilsen

På kunstløbskomitéens vegne

Karina Leed

Share