27/08/2022 | Begivenheder

DM i Scoot 2022

Så er det igen blevet tid til at køre om DM titlen i Scoot.

Igen i år skal der køres kvalifikation for at deltage i DM.

Derfor er det vigtigt at du får tilmeldt dig kvalifikationen, hvis du ønsker at køre DM. Det er samtidig vigtigt at du allerede nu får reserveret datoerne til både kvalifikation og DM, således at du er sikker på at du har mulighed for at deltage i DM, såfremt du kvalificerer dig.

Datoer for DM

NY DATO! DM afholdes i weekenden d. 27. og 28 august 2022. Yderligere info om DM og tidsplan udsendes efter kvalifikationen.

Endelige tidsplaner meldes ud ca. 14 dage før henholdsvis kvalifikation og DM.

Datoer for kvalifikation

>> Læs mere om Kvalifikation i Øst, der afholdes i Hal 12 (Rabalderstræde 30, 4000 Roskilde) – lørdag d. 11. juni 2022 – kl. 09.00 til 18.00.

>> Læs mere om kvalifikation i Vest, der afholdes i Omega Skatehal (Omega 2, 8382 Hinnerup) – søndag d. 12. juni 2022 – kl. 09.00 til 18.00.

Man kan kun tilmelde sig kvalifikation i enten Hal 12 eller i Omega Skatehal (det er ikke tilladt at tilmelde sig til kvalifikationen i begge haller)

Kategorier

Dommerne vil i forbindelse med kvalifikationerne vurdere om riders er opstillet i den rigtige kategori og kan indstille til at en rider flyttes til en anden kategori. Sportskomitéen for Scoot vil tage endelig stilling til om en rider flyttes, ud fra dommernes anbefaling.

Park

I Park kan du stille op i følgende kategorier:

PRO-kategori

 1. Elite-landsholdsriders skal stille op i PRO-kategorien.
 2. Brand-sponserede riders skal stille op i PRO-kategorien.
 3. Alle riders, der er fyldt 16 år på finaledagen, skal stille op i PRO-kategorien eller AM-kategorien.
 4. Alle riders, der har niveauet, kan vælge at stille op i PRO-kategorien.
 5. PRO er præmierække

AM-kategori

 1. Alle riders, der er fyldt 16 år på finaledagen, skal stille op i PRO-kategorien eller AM-kategorien
 2. AM-kategorien er åben for alle riders uanset alder
 3. Alle riders, der har niveauet, kan vælge at stille op i AM-kategorien.
 4. AM er præmierække

Junior-kategori (inddeles i U-rækker op til U15)

 1. U-rækkerne er åbne for alle U15 riders
 2. U-rækkerne deles ved U11, U12, U13, U14 og U15.
 3. Placering i aldersgrupperne afgøres af riderens alder på datoen for DM. Fx kan en rider stille op i U11, hvis denne ikke er fyldt 12 år på datoen for DM.
 4. U-rækkerne er medaljerække

Pige-kategori

Alle piger, uanset niveau, sponsorat og alder

Street

Street-kategorien køres samlet, på tværs af køn, alder og niveau.

Regler og betingelser

1) Man skal være medlem af en klub under Rullesport Danmark, for at kunne deltage i DM. Liste over klubber findes her!

2) Hjelm er påkrævet i forbindelse med både kvalifikation og DM. Man skal desuden overholde reglerne beskrevet i “Konkurrencereglement 2020”. Regelsættet findes her:

https://www.rullesport.dk/hvad-er-rullesport/scoot/ – gå ned til “Dokumenter” og åben regelsættet.

3) Det vil ikke være muligt at deltage i DM, hvis man ikke har kørt kvalifikation.

Er man forhindret i at stille op til kvalifikationen og mener man at man ville have kvalificeret sig og ville ende i top 10 i sin kategori, hvis man have mulighed for at deltage, kan man søge om et wildcard. Ansøgningen sendes til sportskomiteen for Scoot og komitéen afgør hvorvidt der skal tildeles et wildcard. Skriv til scoot@rullesport.dk.

Man skal kun tilmelde sig kvalifikation hvis man også kan deltage i DM. Ved man på forhånd at man ikke vil kunne deltage i DM, bedes undlade at stille op til kvalifikation og give plads til en anden deltager

Generelt afholdes DM i henhold til Konkurrencereglementet, samt Bilag A – Code of conduct og Bilag B – Bedømmelsesguide for Scoot.

Bedømmelse

Der vil være 3-5 dommere til både kvalifikation og DM. Generelle regler omkring bedømmelse kan ses i “Konkurrencereglement 2020”

Alle kategorier (inkl. Piger og Street) bedømmes efter samme kritterier.

Runs

Alle deltagere får 2 runs alene i parken.

Til kvalifikation

Alle kategorier: 1. og 2. run varer 45 sekunder

Der køres ikke finaler

Til DM

Indledende – alle kategorier

1. og 2. run varer 45 sekunder

Finale runs – AM og PRO kategorier

1. og 2. run er 60 sekunder

Finale runs – øvrige kategorier:

1. og 2. run er 45 sekunder

For selve DM er dette den foreløbige plan. Den endelige plan for runs meldes ud efter kvalifikationen.

Antal deltagere

Til kvalifikationen er der 120 pladser i Øst og 120 pladser i vest.

Samlet går 120 deltagere videre til DM. Det er ikke nødvendigvis samme antal deltagere der går videre fra de enkelte kategorier. Den endelige fordeling vil afhænge af hvordan tilmeldingerne fordeler sig.

Det tilstræbes at der procentvis går ca. lige mange videre fra hver enkelt kategori.

Resultatet fra kvalifikationen offentliggøres senest 1 uge efter kvalifikationen.

Pris

Det koster 75 kr. pr. deltager at deltage i kvalifikationen.

Kvalificerer man sig til DM koster det yderligere 75 kr. pr. deltager at køre DM.

Entré for tilskuere fastsættes af de enkelte skatehaller.

Tilmelding

Tilmelding til kvalifikation åbner søndag d. 1. maj 2022 kl. 10.00 og lukker søndag d. 22. maj

2022 kl. 23.59.

Der er ikke tilmelding til DM, da man automatisk er tilmeldt hvis man kvalificerer sig. Deltagergebyr til DM skal være indbetalt senest 14 dage efter resultater fra kvalifikation er meldt ud. Ellers forbeholder Scoot Komiteen sig retten til at tilbyde pladsen til en anden rider.

Det er tilladt at tilmelde sig både Park og Street konkurrencen. Vælger man at stille op i begge kategorier skal man lave 2 tilmeldinger og betale 2 for tilmeldinger.

På vegne af Scoot Komiteen

Søren Kellenberger

Share