01/04/2023 | Begivenheder

F&S påsketræningslejr i Holland – 2023

Forbered dig til sæsonen på Rullesport DK forårstræningslejr i Holland! Turen er åben for alle, men træningen er tilpasset til løbere som fokuserer på konkurrencer på bane.

Hvornår?

Turen har afgang tidligt lørdag 1. april med hjemkomst sent 5. april. Det er således muligt at komme i skøjterne allerede om lørdagen.

Hvor?

Træningen bliver på en 200 meter overdækket banked Vesmaco bane i Heerenveen i Holland. I midten af banen er et fladt areal hvor der kan gennemføres tekniske øvelser og anden sjov.

Der overnattes på sejlsportsstedet Pean i en større og et antal mindre hytter (efter behov), godt 20 min kørsel fra Heerenveen. For dem som kender stedet, er vi igen i 2023 retur i den “store” fællesbygning. For nye kan stedet lettest beskrives som en “lejrskole” hvor der overnattes i køjesenge i fællesrum. Vægten er lagt på hygge, nærhed og pris, frem for luksus.

Hvem?

Turen er åben for alle medlemmer af Rullesport DK med interesse for banekørsel. For medlemmer under 18 år, som rejser uden egen forældre, skal der udpeges en værge (vi hjælper gerne med koordinering af værger på tværs af klubber hvis det bliver nødvendigt).

Hvordan?

Vi planlægger fælleskørsel i lejede minibusser med plads til maksimalt 9 personer. Løsningen har været anvendt tidligere, og er fleksibel, nem at tilpasse til deltagerantal og mest af alt prisstærk.

Program?

Der trænes dagligt en eller to gange på banen. Træningen tilpasses deltagernes niveau således at alle præsenteres for træning på relevant niveau. Træningen tilrettelægges af forbundets egne medbragte trænere.

Pris?

Turen koster 2500,- for løbere og 1000,- for forældre/værger/medrejsende. I prisen er transport, baneleje, træneomkostninger (de er ulønnede), overnatning og mad i Holland inkluderet. Transportkost (maden på rejsen til og fra Holland) samt lommepenge, er ikke inkluderet.

Tilmelding?

Der tilmeldes via forbundets tilmeldingssystem, på medfølgende link. Seneste frist for tilmelding er 15. februar. Alle opkræves et depositum på 1000,- i forbindelse med jeres tilmelding. Restbetaling opkræves når vi har det fulde overblik over turens udgifter, og hvis udgifterne er reduceret i forhold til det forventede, vil turens pris kunne reduceres.

Vi har normalt god plads, men hvis vi når loftet for turen, vil pladserne blive tildelt efter “først-til-mølle” princippet. Bemærk at tilmeldte løbere vil få prioritet over forældre/værger/medrejsende.

Der er mange opgaver der skal udføres i forbindelse med gennemførelse af turen, især er der brug for stor hjælp omkring afhentning og aflevering af minibusser, som kan være dagen før afrejse og senest dagen efter hjemkomst.

Fællesskabet er i højsædet

Der er udpeget en række centrale ansvarlige for turen, men alle forventes at bidrage til fællesskabet. Klargøring af mad, oprydning, rengøring, indkøb er således fællesopgaver, og både løbere og hjælpere skal forvente at deltage i de praktiske gøremål.

Spørgsmål?

Kan rettes til turansvarlig Clas Lau, enten på wau721@gmail.com, eller på Whatsapp: 4196-2956 (bemærk at telefonnummeret ikke er aktivt til alm opkald). Vi har også en Facebook gruppe tilknyttet turen, hvor man finder detaljer fra tidligere års ture, og hvor der løbende opdateres omkring dette års tur. Alle deltagere forventes at følge med i Facebook gruppen. Gruppen er ligeledes åben for spørgsmål.

Det med småt

Alle opfordres til at have en personlig rejseforsikring, som også dækker evt. tab i forbindelse med aflysninger. Nogle af forbundets udgifter betales forud, uden mulighed for refundering, hvorfor vi ikke kan garantere at et indbetalt indskud kan refunderes 100 %

Sygdom

Heldigvis fylder Corona og anden virus, meget lidt i vores samfundsbillede i dag. Vær dog opmærksom på, at det ved smitteudbrud på turen, kan blive nødvendigt at isolere personer. Ansvaret for islolationsophold og/eller hjemtagning af personer med virus, påhviler således personen selv (voksne) eller værgen (for personer under 18 år), ligesom evt. ekstraudgifterne forbundet med dette, afholdes af deltageren selv. Kan hjemtransport gennemføres under forsvarlige forhold, vil vi naturligvis gøre dette som en del af turen.

Share