18/06/2020 | Begivenheder

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde 2020

Torsdag d. 18. juni 2020 afholder Rullesport Danmark vores første ONLINE ordinære repræsentantskabsmøde.

Læs indkaldelsen her!

Tid og sted

Torsdag 18. juni kl. 19-22
Teams (evt. kombineret med Idrættens Hus, hvis forsamlingsforbuddet ophæves forinden)

Indkomne forslag

Jf. § 8.3 i Rullesport Danmarks vedtægter, skal forslag fremsendes skriftligt til formanden for
Rullesport Danmark senest to uger før mødets afholdes, altså 4. juni 2020.

Kandidater til bestyrelsen

Hvis du gerne vil opstille til bestyrelsen, er kan du i dette stillingsopslag se, at du skal udarbejde en personlog præsentation, hvor du har mulighed for at fortælle, hvordan du vil arbejde for bestyrelsens ansvarsområder.

Jf. § 8.3 i Rullesport Danmarks vedtægter, skal indstillinger fremsendes skriftligt til formanden for Rullesport Danmark senest to uger før mødets afholdes, altså 4. juni 2020.

Fuldmagt

Er jeres formand/forperson forhindret i at deltage i mødet, kan denne lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet medlem af jeres forening. Bemærk, at fuldmagten skal mailes/afleveres til stemmetællerne ved mødets start.

Den nye bestyrelsen

Bemærk at den nye bestyrelse holder et kort bestyrelsesmøde umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, hvor der bl.a. fastsættes en dato for bestyrelsens kick-off-møde. middag.

Nye vedtægter

Se Rullesport Danmarks nye vedtægter her!

Se overgangsordningen for 2020 her!

 

Share