13/06/2024 | Begivenheder

INVITATION TIL ÅRSMØDE I SPORTSKOMITÉEN FOR KUNSTRULLESKØJTELØB

Sportskomitéen for kunstrulleskøjteløb indkalder hermed til årsmøde 2024.

Tid og sted

Torsdag d. 13. juni 2024 kl. 19.00-21.00 i Holbæk Sportsby, Sports Allé 1, 4300 Holbæk, mødelokale VIP Lounge 1.

Stemmeberettigede

Hver klub har én stemme ved formanden eller et medlem for klubben, som har fuldmagt fra formanden.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være komitéformanden i hænde senest d. 30. maj 2024, som er to uger før årsmødet. De indkomne forslag udsendes d. 6. juni 2024, som er én uge før årsmødet.

Dagsorden for årsmødet

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Godkendelse af fuldmagter

4. Beretning fra sportskomitéen

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til sportskomitéen:

a. Formand/forperson (2 år, i lige år)

b. Økonomiansvarlig (2 år, i ulige år)

c. Komitémedlem (2 år, i lige år)

d. Komitémedlem (2 år, i ulige år)

e. evt. Komitémedlem (2 år, i lige år)

f. evt. Komitémedlem (2 år, i ulige år)

g. 1-2 Suppleanter (1 år)

7. Eventuelt

Vi henleder opmærksomheden på, at man ifølge Rullesport Danmarks vedtægter § 10.3 for at være valgbar til sportskomitéen skal være myndig, have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark, og være medlem af en klub i Rullesport Danmark.

Hvis ikke man har mulighed for at møde op til årsmødet, så kan man alternativt deltage virtuelt via Teams (dog ikke med taleret, men med mulighed for at stille spørgsmål via chatfunktionen i Teams). Alle, som deltager i årsmødet, skal være medlem af en klub under Rullesport Danmark.

Alle deltagere i årsmødet (både fysisk og virtuelt) tilmeldes klubvis SENEST torsdag d. 30. maj 2024 til ullakunkel@outlook.com. Download dette Excel-ark.

Evt. deltagere fra Rullesport Danmarks bestyrelse, dommere samt sportskomitéen tilmelder sig direkte til ullakunkel@outlook.com.

Hvis formændene ønsker at få booket et ekstra mødelokale, så der er mulighed for at holde et kort møde før og/eller efter årsmødet, så giv venligst undertegnede besked senest 30. maj 2024.

Der vil blive serveret kaffe og the i forbindelse med årsmødet.

Med venlig hilsen

Ulla Kunkel

Share