23/04/2022 | Begivenheder

Repræsentantskabsmøde 2022

Rullesport Danmark afholder det årlige repræsentantskabsmøde med valg til bestyrelsen lørdag d. 23. april 2022 kl. 11.00 i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.

Fuldmagt: Hver klub har én stemme ved formanden/forpersonen. Er klubbens formand/forperson forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan klubben repræsenteres af et andet medlem af klubben, ved fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres ved repræsentantskabsmødets start.

Tilmelding: Skriv til mn@rullesport.dk, hvis du ønsker at deltage.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Beretning
5. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag
6. Forbundet præsenterer næste års planer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen:

a. Kasserer
b. Næstformand/næstforperson
c. Bestyrelsesmedlem
d. Suppleant (1 år)

9. Eventuelt

Share