10/04/2022 | Begivenheder

F&S påsketræningslejr i Holland

Forbered dig til sæsonen på Rullesport Danmarks forårstræningslejr i Holland! Turen er åben for alle, men træningen er tilpasset til løbere, som fokuserer på konkurrencer på bane. 

Hvornår?

Turen har afgang tidligt søndag 10. april med hjemkomst sent 14. april. Det er således muligt at komme i skøjterne allerede om søndagen.

Hvor?

Træningen bliver på en 200 meter overdækket banked Vesmaco bane i Heerenveen i Holland. I midten af banen er et fladt areal hvor der kan gennemføres tekniske øvelser og anden sjov. 

Der overnattes på sejlsportsstedet Pean i én større- og et antal mindre hytter, godt 20 min kørsel fra Heerenveen.

Hvem?

Turen er åben for alle medlemmer af Rullesport Danmark med interesse for banekørsel. For medlemmer under 18 år, som rejser uden egen forældre, skal der udpeges en værge (vi hjælper gerne med koordinering af værger på tværs af klubber såfremt det bliver nødvendigt).

Hvordan?

Vi planlægger fælleskørsel i lejede minibusser med plads til maksimalt 9 personer. Løsningen har været anvendt tidligere, og er fleksibel, nem at tilpasse til deltagerantal og mest af alt prisstærk.

Program

Der trænes dagligt en eller to gange på banen. Træningen tilpasses deltagernes niveau, således at alle præsenteres for træning på relevant niveau. Træningen tilrettelægges af forbundets egne medbragte trænere.

Pris

Turen koster 2300,- for løbere og 900,- for forældre/værger/medrejsende. I prisen er transport, baneleje, træneomkostninger (de er ulønnede), overnatning og mad i Holland inkluderet. Transportkost til og fra Holland samt lommepenge, er ikke inkluderet.

Tilmelding

Der tilmeldes her!

Alle opkræves et depositum på 900,- i forbindelse med jeres tilmelding. Restbetaling opkræves, når vi har det fulde overblik over turens udgifter, og såfremt udgifterne er reduceret i forhold til det forventede vil turens pris kunne reduceres.

Vi har godt plads, men såfremt vi når loftet for turen, vil pladserne blive tildelt efter “først-til-mølle” princippet. Bemærk at tilmeldte løbere vil få prioritet over forældre/værger/medrejsende.

Der er mange opgaver, der skal udføres i forbindelse med gennemførelse af turen, især er der brug for stor hjælp omkring afhentning og aflevering af minibusser i Sverige, som vil være dagen før afrejse og senest dagen efter hjemkomst.

Frist for tilmelding: 28. januar 2022.

Spørgsmål

Spørgsmål kan rettes til turansvarlig Clas Lau, enten på wau721@gmail.com, eller på WhatsApp: 4196-2956 (bemærk at telefonnummeret ikke er aktivt til alm opkald). Vi har også en Facebookgruppe tilknyttet turen, hvor man finder detaljer fra tidligere års ture, og hvor der løbende opdateres omkring dette års tur. Alle deltagere forventes at følge med i Facebook gruppen.

Det med småt

Som alle er bekendt med, så befinder vi os midt i en Corona tid. Det har bl.a. betyder, at vi har måtte aflyse tilsvarende ture de seneste to år. Selvom vi i år tror på at turen kan gennemføres, så sker der hele tiden ændringer i rejsevejledninger og reglerne i Danmark og Holland for denne type aktiviteter, ændres konstant. I dette tilfælde er vi således afhængig af at både Danske og Hollandske regler tillader denne slags aktiviteter på det tidspunkt vi skal rejse, ligesom at det skal vurderes at være sundhedsmæssigt forsvarligt.

Alle opfordres til at have en personlig rejseforsikring, som også dækker evt. tab i forbindelse med Corona aflysninger. Nogle af forbundets udgifter betales forud, uden mulighed for refundering, hvorfor vi ikke kan garantere at et indbetalt indskud kan refunderes 100 %.

Smitteudbrud

Vær opmærksom på, at det ved smitteudbrud på turen, kan blive nødvendigt at isolere personer. Ansvaret for islolationsophold og/eller hjemtagning af personer med virus, påhviler således personen selv (voksne) eller værgen (for personer under 18 år), ligesom evt. ekstraudgifterne forbundet med dette, afholdes af deltageren selv. Kan hjemtransport gennemføres under forsvarlige forhold, vil vi naturligvis gøre dette, som en del af turen.

Share