15/01/2020 | Begivenheder,Nyheder

Årsmøde i Skateboard 2020

Indkaldelse til årsmøde i Sportskomitéen for Skateboard 2020

Tid og sted

Sportskomitéen for Skateboard afholder årsmøde onsdag d. 15. januar 2020, kl. 17.00.

Mødet afholdes i Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Mødelokale: Camilla Martin.

Dagsorden

Dagsorden for årsmødet i Sportskomitéen for Skateboard:

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af fuldmagter
  4. Beretning fra Sportskomitéen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af Sportskomitémedlemmer herunder valg af repræsentant til RD´s bestyrelse og valg af suppleant for denne.
  7. Valg af disciplinærudvalg
  8. Eventuelt.

Vigtige datoer

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Sportskomitéen i hænde senest tirsdag d. 31. december 2019 – 14 dage før årsmødet afholdes.

8 dage før årsmødet udsendes indkomne forslag mm. fra Sportskomitéen.

På valg

På valg til Sportskomitéen er Troels Jørgensen (formand), Rune Glifberg (næstformand), Rasmus Lolholm (bestyrelsesmedlem).

Sportskomitémedlemmer vælges for en 2 årig periode.

Afstemning

Sportskomitémedlemmer har ikke stemmeret på årsmødet, medmindre de er repræsentant for en forening/klub.

Hver forening/klub har én stemme.

Hvis foreningens formand er forhindret i at møde op, kan andet medlem af foreningen/klubben møde med fuldmagt.

Mvh.
Troels S. Jørgensen
Formand
Sportskomitéen for Skateboard
Rullesport Danmark

Share