23/03/2020 | Nyheder

Corona: Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer

Erhvervsstyrelsen åbnede 20. marts 2020 for ansøgning om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer, som følge af myndighedernes tiltag for at stoppe spredning af corona.

Arrangementsordningen er etableret for at holde at holde hånden under de foreninger/klubber mv., der er særligt økonomisk nødlidende pga. coronaudbruddet.

Vis samfundssind

DIF opfordrer til, at DIF-idrætten udviser ansvarlighed og samfundssind, så ordningen kommer de særligt hårdt ramte idrætsaktører og andre sektorer/brancher til gode først.

Ift. evt. videreførsel af ordningen er regeringen aktuelt i overvejelser herom. DIF er i dialog med erhvervsministeriet og regeringen herom.

Hvem kan søge under den gældende ordning?

Det er bl.a. en forudsætning, at arrangementet skulle have fundet sted i perioden 6. marts til 31. marts 2020, at der var flere end 1.000 deltagere, og at arrangementet var offentligt og var åben for tilmeldinger før den 6. marts.

Virkomhedsguiden kan du læse mere om de forudsætninger, der skal være opfyldt, for at kunne søge om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer.

Ansøg her

Ansøgning skal ske på virk.dk.

Share