23/03/2021 | Nyheder

Corona-opdatering 23. marts

Danmarks Idrætsforbund udsendte 23. marts denne opdatering:

Første etape af indendørsidrætten åbner den 21. april

Sent mandag aften kom den længe ventede udmelding om genåbningsplanen. Åbning af indendørsidrætten sker over tre etaper.

Vi havde håbet, at indendørsidrætten kunne åbne helt eller delvist allerede fra den 6. april, hvor den første fase af genåbningsplanen finder sted. Sådan gik det desværre ikke.

Til gengæld er vi glade for, at det er lykkedes at få prioriteret indendørsidrætten i de efterfølgende faser.

3 etaper

Planen for genåbning af indendørsidrætten sker i følgende tre etaper:

  • Den 21. april åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav om coronapas. Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, er endnu ikke klarlagt. Det skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.
  • Den 6. maj åbnes indendørs idræt for voksne over 18 år med coronapas. Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages.
  • Den 21. maj åbnes med coronapas de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de forrige faser.

Derudover nedsættes der en hurtigt arbejdende ekspertgruppe, som sammen med relevante myndigheder medio april skal komme med forslag til, hvordan eksempelvis større idrætsarrangementer kan afvikles forsvarligt, og hvordan der kan komme tilskuere tilbage til sport.

Hvad er et coronapas?

Som det kan læses ovenfor, bygger en stor del af genåbningen det danske samfund, herunder også indendørsidrætten på indførelsen af et coronapas.

Et coronapas vil i udgangspunktet være digitalt og vil rumme oplysning om:

  • Tidligere påvist smitte med COVID19
  • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
  • Færdigvaccination mod COVID19

Coronapasset vil i første omgang kunne findes via sundhedsplatformen, MinSundhed, men fra slutningen af maj forventes det, at der lanceres en særskilt app til formålet. Coronapasset indføres som en midlertidig foranstaltning som led i genåbningen af Danmark.

Share