09/10/2020 | Nyheder

Corona-hjælpepulje åbner igen!

DIF- og DGI’s corona-hjælpepulje åbner igen! Denne gang er der 76 millioner i puljen.

Puljen er åben fra 12. oktober kl. 12 til 30. oktober kl. 12.

Bemærk!

Foreninger, som allerede har søgt og delvist fået dækket deres tab i forbindelse med corona via DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, kan også søge denne gang!

Hvad gives støtte til?

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

Derimod kan foreninger, som afholder store breddeevents og herudover også foreningsbaserede eventarrangører, godt ansøge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. Der kan søges om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter (overskud) fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Herunder tabte nettoindtægter fra aflyste store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere.

Eksempler på tab, der kan søges kompensation for, er blandt andet:

  • Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet, i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud), som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet, i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet, i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet, i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte sponsorindtægter eller indtægter fra støtteforeninger, som følge af nedlukning for aktivitet, i forbindelse med COVID-19.

Sådan søger foreningerne

Ansøgning finder sted på www.medlemstal.dk. Det er her I hvert år registrerer jeres medlemstal.

Hent en oversigt over oftest stillede spørgsmål og svar om DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

Share