28/04/2020 | Nyheder

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje åbner 1. maj

50 millioner til foreningerne

Folketinget har vedtaget at afsætte 50 millioner kroner til lokale idræts- og spejderforeninger, som lider økonomisk under coronakrisen. Målgruppen er foreninger, som mister indtægter på grund af aflyste stævner, ikke kan tjene penge på festivaler, lider under manglende medlemsindbetalinger og lignende.

Corona-hjælpepulje

DIF og DGI kommer i fællesskab til at administrere uddelingen af de 44 millioner kroner via DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. Også idrætsforeninger, som ikke er en del af DIF og DGI kan søge puljen.

Kort ansøgningsperiode

Puljen kan søges i en relativ kort periode. Puljen er åben fra 1. maj til 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet inden udgangen af juni måned.

Ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen kommer til at foregå via Centralt ForeningsRegister (CFR), hvor foreningerne i forvejen registrerer medlemstal. Alle foreninger får en mail via CFR 1. maj med besked om, at puljen er åben.

Retningslinjer på vej

Der arbejdes til det sidste på at få alle retningslinjer og procedurer helt på plads. Følg med på DIF og DGI’s hjemmesider, når puljen åbner den 1. maj.

Share