27/10/2023 | Nyheder

Foreninger kan søge om inflationsstøtte til økonomisk udsatte børn

DIF har modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsen til inflationsstøtte til børn i familier, som på grund af inflationen og stigende energipriser er økonomisk- og socialt vanskeligt stillede.

Idrætsforeninger kan søge om tilskud i DIF’s Inflationspulje til fastholdelse eller rekruttering af børn i vanskeligt stillede familier, så de kan deltage i foreningslivet og få glæde af idrætten.

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges til støtte til bl.a.

  • udstyr
  • kontingent
  • deltagelse i turneringer og camps for børn, hvis forældre er økonomisk udfordrede.
  • afholdelse af sociale aktiviteter i foreningen, der har til formål at rekruttere og sikre en stærkere tilknytning for børn fra udsatte familier.

De sociale aktiviteter kan med fordel involvere både børn, forældre og frivillige for at styrke det sociale sammenhold og sørge for de nære relationer mellem forældre og forening.

Praktisk info

Puljen kan kun søges af foreninger, som er medlem af et specialforbund under DIF, og den bevilgede støtte skal primært anvendes til børn og unge under 18 år.

Det er vigtigt, at foreninger udviser sparsommelighed i deres ansøgninger, samt at oplysningerne, som meddeles til DIF, kan dokumenteres.

Sådan søger foreningerne

Tilskud fra DIF’s Inflationspulje søges ved at udfylde et online ansøgningsskema. Læs mere  herunder, hvor I også finder selve ansøgningsskemaet.

Læs mere og søg her!

Share