28/01/2021 | Nyheder

Foreningsanalyse 2020

I perioden 2018-2021 gennemfører vi årligt en foreningsanalyse, for at kunne følge udviklingen i vores foreninger og for at indhente informationer om hvordan vi bedst støtter dem. Analysens resultater er retningsgivende for hvilke indsatser vi prioriterer i det kommende år.

Det er tredje år, vi gennemfører foreningsanalysen. I 2020 har langt flere end tidligere deltaget i foreningsanalysen (79 procent). Det betyder at konklusionerne i denne rapport er mere repræsentative end tidligere år.

Kort opsummering

Vi bider særligt mærke i at de fleste foreninger er velforsynede med bestyrelsesmedlemmer og er meget aktive og ambitiøse omkring deres aktiviteter.

Foreningerne oplever dog, at behovet for frivillige kræfter til de øvrige foreningsopgaver er større, end de kan skaffe. Der er stor efterspørgsel på uddannelser, særligt træneruddannelser, hvilket måske kan have en sammenhæng med førnævnte udfordring.

Generelt set er foreningerne gode til at fastholde deres medlemmer, men mindre gode til at tiltrække nye medlemmer.

Økonomisk er mange foreninger blevet påvirket af corona-pandemien og de talrige nedlukninger og forsamlingsrestriktioner. Foreningerne har dog haft godt gang i ansøgningsskrivningen og efterspørger sparring til at blive endnu bedre på dette område.

Rullesport Danmark får ros, både for hjemmeside og service ved personlig henvendelse. Kendskabet til værktøjskassen stiger stødt.

Mange foreninger er interesserede i at sparre med os om forskellige emner, hvilket tyder på at kendskabet til muligheden er blevet mere udbredt.

Der er ikke mange foreninger, der er i kontakt med deres sportskomitéer, hvilket sandsynligvis skyldes det ensidige fokus på talent og elite, komitéerne har haft i mange år, og det faktum at stort set alle konkurrenceaktiviteter er blevet aflyst pga. Corona-pandemien.

Foreningsanalysen 2020 tegner et billede af, at kontakten mellem Rullesport Danmark og medlemsforeningerne har været rigtig fin i det forgangne år, på trods af de mange restriktioner, alle har været underlagt.

Læs den fulde Foreningsanalyse 2020 her.

Share