24/09/2020 | Nyheder

Forsamlingsforbuddet ved idræt 24.09.20

A

Forsamlingsforbuddet indebærer, at det er ulovligt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede (eller 500 personer, hvis de i det væsentlige sidder ned). Det gælder dog kun, hvis de flere end 50 personer befinder sig på samme sted samtidig.
A

Opdel arrangement

Det betyder f.eks., at det vil være muligt at afholde et løb med flere end 50 deltagere, hvis arrangementet opdeles, så der deltager 50 personer i løbet om morgenen, hvorefter disse deltagere tager hjem, før de afløses af de næste 50 deltagere om eftermiddagen. Der kan godt være gengangere mellem deltagerne i formiddags- og eftermiddagsgruppen, så længe der aldrig er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig. Der er i sådanne situationer ikke et maksimum for, hvor mange der må deltage i det samlede arrangement. Det afgørende er, at der ikke på noget tidspunkt er forsamlet flere end 50 personer samtidig.
A

Geografisk spredning

Det vil fx også være muligt at afholde konkurrencer, stævner eller lignende med flere end 50 deltagere, hvis konkurrencen, stævnet mv. afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte mindre grupper af deltagere.
A

Stadig et loft

Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 50 deltagere, hvis flere end 50 personer samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse, medmindre deltagerne i den forbindelse i det væsentlige sidder ned. Der må endvidere under alle omstændigheder ikke deltage flere end 500 personer samtidig i det samlede arrangement.
A

Ikke tilladt at krydse hinanden

Det vil heller ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 50 deltagere, hvor deltagerne nok er spredt over et større geografisk område, men hvor deltagerne fortsat krydser hinanden under arrangementet, fx et kræmmermarked, hvor boderne er fordelt over et stort areal, men hvor man bevæger sig rundt mellem boderne, eller et arrangement af festivallignende karakter, hvor deltagerne bor sektionsopdelt, men samles om fælles aktiviteter, herunder fx spise- eller barområder.
A

Sektionering ikke nok

Det vil endvidere ikke i sig selv være nok til, at forsamlingsforbuddet ikke gælder, at et arrangement er opdelt i sektioner ved brug af fx hegn. En festival med flere end 50 personer til stede samtidig vil således eksempelvis ikke være et lovligt arrangement alene af den grund, at festivallen med et hegn opdeles i områder med 50 eller færre personer i hvert område. I ovenstående tilfælde befinder personerne, der deltager i arrangementet, sig stadig samme sted.
A
Reglerne gælder foreløbigt til og med den 4. oktober 2020.
Share