17/11/2017 | Nyheder

Nyt reglement for F&S

Dommerudvalget har opdateret det gældende konkurrencereglement i forhold til de seneste ændringer i det internationale reglement hos FIRS. Udover lidt sproglige rettelser og præciseringer af de særlige danske regler, så er ændringer mest markante på følgende punkter:

1. Startproceduren er tilrettet for de korte distancer
2. Det er indført at der skal skiftes med begge hænder i stafet mellem løberne
3. Mest grundlæggende er at alle aldersgrupper fra Mikro til og med Senior er blevet ”et år yngre”

Opmærksomheden henledes særligt på sidste forhold – det betyder konkret at alle løbere, der forventede at være sidste års i deres hidtidige aldersklasse fra og med d. 1. januar 2018 rykker op i næste aldersklasse. Ændringen er gennemført for såvel klubstævner, som DM stævner. Ændringen er endvidere gældende i alle internationale løb fra samme dato.

Herudover vil der fra d. 1. januar 2018 ske en ændring i den løbende domspraksis i forhold til reglen omkring overhaling af 3 konkurrerende løbere. Til og med i år er en løber, der er overhalet af tre konkurrenter, blevet taget ud af løbet umiddelbart efter overhalingen foretaget af den tredje konkurrent. Dette vil ikke længere ske. Fra d 1. januar 2018 vil det vedlagte reglement regel herom bliver anvendt – det vil sige at løberen kun vil bliver taget ud såfremt vedkommende er til fare for andre eller på anden møde øger risikoen ved afviklingen af resten af løbet.

Reglementet findes her

Ved spørgsmål, kontakt formanden for sportskomiteen på speed@rullesport.dk

Share