20/11/2019 | Nyheder

Output af dialogmøde 3. november 2019

Rullesport Danmarks organisationsstruktur er på vej til at blive frisket gevaldigt op. Dette møder meget ros fra DIF, der om nogen kender udviklingen i de opgaver specialforbund skal varetage.

Hovedtrækkene i det forslag, som bestyrelsen har udarbejdet ligger i:

  • Formaliserede forventinger til kompetencer og interesser hos bestyrelses- og til dels komitémedlemmer
  • Forventningsafstemning om opgaverne i bestyrelse og komitéer
  • Erfaringsudveksling mellem sportsgrene.

Forslagelset er beskrevet i denne rapport!

I november er afholdt dialogmøde med foreninger og komitéer. Deltagernes input findes her. Se opsummering af input og resultat af dialogen herunder.

Paneldebat

Klik på billedet for at se udsnit i større format.

Rullesport Danmarks konklusion

Klik på billedet for at se det i større format.

Tidsplan

Måned/år Milepæl
2018-2019 Rapport udarbejdes efter inspiration fra andre specialforbund og DIF og i dialog med komitéer
August-september 2019 Komitéer præsenteres for forslaget på komitémøder
3. oktober 2019 Rapport udsendes til foreninger og komitéer og spørgsmål indsamles (en måned før dialogmødet)
3. november 2019 Dialogmøde med komitéer og foreninger
November-december 2019 Bestyrelsens arbejdsgruppe udarbejder nye vedtægter, økonomiske retningslinjer og forretningsorden.
2. januar 2020 Indkaldelse til ekstraordinær repræsentantskabsmøde udsendes
8. februar 2020 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af vedtægter.
Februar-marts 2020 Kandidater der stiller op til bestyrelsen tilbydes hjælp til at udarbejde personlig præsentation til repræsentantskabsmøde (interview el. video)
4. april 2020 Kandidater skal indsende personlig præsentation til info@rullesport.dk (senest 14 dage før repræsentantskabsmøde)
10. april 2020 De personlige præsentationer udsendes til foreningerne (senest otte dage før repræsentantskabsmøde)
18. april 2020* Årsmøde med valg til komitéerne
18. april 2020 Repræsentantskabsmøde med valg til bestyrelsen

*Rullesport Danmarks eksisterende vedtægter foreskriver at sportskomitéernes årsmøder afholdes inden repræsentantskabsmødet. Bliver de nye vedtægter vedtaget, vil møderne skulle afholdes samme dag som repræsentantskabsmødet, med mindre de allerede er planlagt.

Share