22/01/2020 | Nyheder

Tydeligt behov for skatepark – hvad så nu?

Der mangler overdækkede træningsfaciliteter til scoot (løbehjul) og freestyle (rulleskøjter) i København. Og behovet vokser år for år.

Danmarksmesterskaberne i scoot og freestyle afholdes igen i år i Urban Street Zone (USZ) i Brande. For der findes ikke en hal på Sjælland, der kan bruges til et mesterskab. Den voksende del, af begge sportsgrene, der stiller op til mesterskaberne, er også resten af året nødt til at tage turen over vandet, for det er kun derovre, det er muligt at øve sig i de tricks og teknikker og det flow, der udgør et run ved et mesterskab. At københavnere er villige til at tage til Midtjylland kan også ses af USZ’s medlemstal, der i 2019 er røget over 1.700 medlemmer.

Konsekvensen af den akutte mangel på faciliteter er, at mange tusind børn og unge i hovedstadsområdet mister deres foretrukne idræt hele vinterhalvåret – og det sætter de ellers velfungerende gadesportsmiljøer under pres. Mange unge er i fare for at ryge helt ud af sporten.

Siden slutningen af 2019 har Rullesport Danmark arbejdet for at afdække det udtalte behov for overdækkede træningsfaciliteter i København, som vores foreninger har skreget på de sidste par år.

Overblik over KBH

Undervejs er turen gået til både de større og de mindre haller i Københavns Kommune. Dels for at vurdere om eksisterende faciliteter kan møde en del af behovet, men i lige så høj grad for at afdække om Københavns Kommunes ansatte ude i byen kunne bidrage med vigtige informationer om muligheder og kreative idéer til hvor en ny facilitet kan anbringes, indenfor kommunens grænser.

Det aktuelle behov

I Idrættens Hus har vi også haft samlet de foreninger, der i den grad mangler tag over hovedet. Til mødet var også inviteret repræsentanter fra Rullesport Danmarks tre sportskomitéer for sportsgrenene, der bruger skateparker, nemlig scoot, freestyle og skateboard. Mødet mundede ud i en liste af elementer, der skal være til stedet i en facilitet, for at møde sportsgrenenes behov.

Læs referatet af mødet her

Næste skridt: Dialog med kommunen

Næste skridt er at Rullesport Danmark lægger en plan for hvordan de indsamlede informationer skal præsenteres for Københavns Kommune. Planen lægges i samarbejde med Danmarks Idrætsforbunds facilitetskonsulenter og DGI’s gadeidærtskonsulent i Københavns Kommune.

Nu vi kigger på København

I Kulbanekvarteret i København skal anlægges en ny udendørs skatepark og, nu hvor Rullesport Danmark har rettet blikket mod København, søger vi at sikre, at faciliteten anlægges til glæde for flest mulige brugergrupper, ved at bidrage med ekspertbistand i anlægsfasen.

Læs om projektet her

Spørgsmål eller kommentarer

Har du spørgsmål eller kommentarer til processen, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Maria Nube på mn@rullesport.dk eller mobil 51897520.

Share