29/05/2021 | Begivenheder

Repræsentantskabsmøde 2021

Rullesport Danmark indkalder, jf. vedtægternes § 8.3, til ordinært repræsentantskabsmøde 29. maj 2021, med dagsorden jf. vedtægternes § 8.9.

Forslag, samt indstilling af bestyrelseskandidater, skulle fremsendes skriftligt  til formand@rullesport.dk, senest 2 uger før mødets afholdes dvs. lørdag d. 15. maj 2021.

Dagsorden for mødet, bilagt indkomne forslag og indstillinger til valg, vil blive fremsendt til klubberne 1 uge forud for repræsentantskabsmødet, dvs. lørdag d. 22. maj .

Tid og sted

Lørdag den 29. maj 2021 kl. 11.00.

Adressen er Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Deltag online

Via dette link har du mulighed for at se med online.

Bemærk! Deltagere, der er med online, kan ikke deltage i snakken, stille spørgsmål eller stemme under mødet.

Valg til bestyrelsen

For at stille op til bestyrelsen, skulle en personlig præsentation indsendes senest 15. maj.

Læs mere her

Fuldmagt

Hver klub har én stemme ved formanden/forpersonen. Er klubbens formand/forperson forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan klubben repræsenteres af et andet medlem af klubben, ved fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres ved repræsentantskabsmødets start.

Download en fuldmagtsblanket her

Tilmelding

Tilmelding lukkede 21. maj 2021.

Share