07/05/2024 | Nyheder

Indbydelse til ekstraordinært årsmøde for Skaterhockey 2024

Der afholdes ekstraordinært årsmøde for skaterhockey tirsdag den 7. maj 2024 kl. 18.00-19.00 på adressen Bygmestervej 55, 2400 København NV.

Der er mulighed for at deltage online (såfremt der anmodes om det). Hver klub kan stille med max. 2 personer til mødet og herudover er skaterhockeysportskomite, samt Rullesport Danmark udviklingskonsulent, samt repræsentant i Rullesport Danmarks bestyrelse inviteret. Tilmelding senest mandag den 6. maj 2024 – se nærmere hvordan til sidst i denne indbydelse.

Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Mødet er indkaldt af sportskomitéen med udgangspunkt i referatet fra det ordinære årsmøde mandag den 18. marts 2024, med beslutning om, at når sportskomitéen har sikret sig mindst 2 kandidater til de ledige pladser i sportskomiteen, skal der indkaldes til ekstraordinært årsmøde. Den fremsendte dagsorden må ikke afviges.

Skaterhockeysportskomite valgt på årsmødet mandag den 18. marts 2024

Økonomiansvarlig: Erik Sommer. Gentofte Rulleskøjteklub.
Valgt i 2023 for 2023-2025 (2 år, i ulige år).

Komitémedlem: Brian Holse. Copenhagen Vikings Rødovre.
Genvalgt i 2024 for 2024-2026 (2 år, i lige år).

Komitémedlem: Kenneth Simonsen. Rullefabrikken Brøndby
Valgt i 2023 for 2023-2025 (2 år, i ulige år).

Sportskomitéen skal bestå af en formand/forperson, en økonomiansvarlig og yderligere 2-4 sportskomitémedlemmer, samt en suppleant. Der mangler dermed mindst en formand/forperson og yderligere 2 medlemmer. Forventningen er mindst 5 medlemmer og gerne 6 medlemmer og en suppleant.

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde i sportskomitéen (jvf. Rullesport Danmarks vedtægter §10.6)

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af fuldmagter
  4. Valg af sportskomitémedlemmer
  5. Eventuelt

Skaterhockeysportskomite ledige pladser der skal besættes

Formand/forperson: Ledig plads. Kandidat Jan Carstens. Gentofte Rulleskøjteklub.
Vælges for 2024-2026 (2 år, i lige år).

Komitémedlem: ledig plads. Kandidat Thomas Oldendow. Rødovre Red Devils.
Vælges for 2024-2026 (2 år, i lige år).

Komitémedlem: ledig plads. Kandidat Thomas Ask Wiatr. Copenhagen Vikings Rødovre.
Vælges for 2024-2025 (1 år, i ulige år).

Suppleant: Ledig plads. Vælges for 2024-2025 (1 år).

Udsnit fra Rullesport Danmarks vedtægter

§ 10.2: Klubberne vælger på et årsmøde, hvem der skal repræsentere dem i sportskomitéen. Sportskomitéen skal bestå af en formand/forperson, en økonomiansvarlig og yderligere 2-4 sportskomitémedlemmer, samt en suppleant.

§ 10.3: For valgbarhed og stemmeret gælder sammen regler som for repræsentantskabsmødet, se §8.5-§8.8 (nedenfor medtaget de relevante punkter).

§ 10.6 Ekstraordinært årsmøde afholdes, når sportskomitéen eller ¼ af klubberne ønsker det. Indkaldelse skal udsendes til klubberne inden for 2 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsesvarslet skal være mindst 2 uger. Mødestedet bestemmes af sportskomitéen. Den fremsendte dagsorden må ikke fraviges.

§ 8.5: For at være valgbar til bestyrelsen skal man være myndig, have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark, og være medlem af en klub i Rullesport Danmark.

§ 8.6: Bestyrelsesmedlemmer kan max. vælges til samme post i 5 perioder (max. 10 år).

Giv besked om deltagelse

Giv venligst besked om deltagelse på årsmødet senest mandag den 6. maj 2024. Tilmelding sker til sommer.erik@gmail.com med kopi til info@rullesport.dk. Såfremt der ønskes deltagelse på online møde skal det angives.

Med venlig hilsen
Erik Sommer
Rullesport Danmark Skaterhockey
Økonomisk ansvarlig
sommer.erik@gmail.com

på vegne af skaterhockey sportskomiteen

Kilde

Rullesport Danmarks vedtægter: https://www.rullesport.dk/om-rullesport-danmark/vedtaegter/

Rullesport Danmark skaterhockey: https://www.rullesport.dk/hvad-er-rullesport/skaterhockey/

Share